Hoefslag 33, 8391 BH Noordwolde
info@togido-noordwolde.nl

Lidmaatschap

Denk je erover om lid te worden van onze vereniging?Leuk! Bekijk ons actuele les aanbod het lesrooster en je kunt gewoon een keertje komen kijken. Bij Togido mag je twee keer gratis meedoen. Als je daarna nog even enthousiast bent en besluit ook lid te willen worden, dan kun je aan de trainster een inschrijfformulier vragen of op de website het inschrijfformulier vinden. Op dit inschrijfformulier staan tevens de voorwaarden, die aan het lidmaatschap verbonden zijn. Het ingevulde inschrijfformulier kun je ook weer afgeven aan de trainster, mag ook ingeleverd worden op ons postadres. Als het inschrijfformulier via de website ingevuld is, dan wordt het formulier automatisch doorgestuurd naar het bestuur.


Het seizoen
Het seizoen loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Tijdens de (basis)school-vakanties en op feestdagen vinden er geen lessen / trainingen plaats.


Opzegging
Het lidmaatschap kan worden opgezegd op twee momenten in het jaar (1 september en 1 maart), uitgezonderd de wedstrijdtur(n)(st)ers die in verband met het wedstrijdschema alleen per 1 september kunnen opzeggen. Indien niet wordt voldaan aan de voorwaarden voor opzegging (uiterlijk 4 weken voor de uiterlijke opzegdatum) wordt het lidmaatschap automatisch stilzwijgend verlengd en zal er dus een betaling van de contributie plaatsvinden tot de volgende opzegdatum. Opzeggen kan schriftelijk of per e-mail worden gedaan (zie opzegformulier onderaan deze pagina of per e-mail via info@togido-noordwolde.nl). Mondelinge opzegging bij de leiding of het bestuur is dus niet mogelijk.

Uitzondering peutergym: bij het bereiken van de 4-jarige leeftijd eindigt het lidmaatschap automatisch.

Contributie

LidmaatschapPer maand/ jaar
Peutergym8 euro/ 96 euro
Turnen (1 uur)11 euro/ 132 euro
Wedstrijdturnen (2 uren)18 euro/ 216 euro


KNGU-Bondscontributie
Deze contributie dragen wij af aan de KNGU en geldt voor alle leden die lid zijn van onze vereniging. De bondscontributie bedraagt per jaar:

•    voor leden tot 16 jaar:           € 27,60
•    voor leden vanaf 16 jaar:       € 34,00

De KNGU-bondscontributie wordt per kwartaal, door middel van een automatische incasso bij alle leden apart in rekening gebracht.

Betalingen
De prijs van de contributie is per verenigingsjaar, deze loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Onze gymvereniging is aangesloten bij de KNGU bond. Alle leden zijn op collectieve basis via UNIVÉ Stad en Land verzekerd voor wettelijke Aansprakelijkheid en ongevallen. De KNGU betaalt voor de organisaties de BUMA-STEMRA-rechten voor het gebruik van muziek tijdens trainingen en demonstraties. Bovendien kunnen KNGU-leden deelnemen aan activiteiten en wedstrijden in alle disciplines op lokaal, regionaal, nationaal en internationaal niveau.

De betaling van de contributie geschiedt middels automatische incasso en is gebaseerd op 12 maandelijkse termijnen per jaar. Rond de 10e van de betreffende maand zal de contributie van uw rekening worden afgeschreven. Als u het niet eens bent met de afschrijving, heeft u 56 dagen (8 weken) de tijd om uw bankkantoor opdracht te geven het bedrag terug te boeken.

Bij aanmelding betaalt u eenmalig € 5.00 inschrijfkosten.

Wedstrijdgeld wedstrijdturnen
De kosten van inschrijving voor deelname aan wedstrijden betalen de deelnemende leden zelf. De trainster zorgt, in overleg met de deelnemende  leden, voor de opgave.


Inschrijfformulier

Druk op één van de knoppen om het juiste formulier te downloaden.

Opzegformulier

Druk op één van de knoppen om het juiste formulier te downloaden.